Zbiory Muzeum AK w Krakowie związane z gen. „Nilem”

Przedstawiamy zbiory Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
związane z gen. Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem”. Dziękujemy za udostępnienie materiałow