Zbiory Muzeum AK w Krakowie związane z gen. „Nilem”

Przedstawiamy zbiory Muzeum Armii Krajowej w Krakowiezwiązane z gen. Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem”. Dziękujemy za udostępnienie materiałow